Contact information

Kajaani Townhall

Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
PL 133, 87101 Kajaani
Tel. 08 615 51 (exchange, open Mon- Thu 8–16,
Fri 9–15)
kajaani@kajaani.fi

Kajaani Info

Pohjolankatu 13
87100 Kajaani
tel. +358 8 6155 2555
kajaani.info@kajaani.fi
www.kajaani.fi/en/tourism

OPEN
Mon-Thu 8-16 and Fri 9-15.

Check the opening times from here.