Lamminahon Talo

Lamminahon tila on poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki Oulujokivarren talonpoikaisesta rakennusperinteestä. Pihapiiriin kuuluu parikymmentä rakennusta autenttisine esineistöineen; vanhimmat niistä ovat 1700-luvulta. Perinteisin materiaalein ja työtavoin toteutetun restauroinnin myötä Lamminahon tilan pitkä historia jatkuu luontevalla tavalla. Rakennusten pärekattoja on kunnostettu myös kansainvälisten työleirien voimin, mikä on osoittautunut onnistuneeksi käytännöksi. Asuinrakennus, navetta- ja tallirakennus sekä kolmiosainen luhtirivi muodostavat nelikulmaisen pihapiirin, jonka ulkopuo­lella on useita aittarakennuksia. Rakennuksia Lamminahossa on kaikkiaan 20, ja niissä on arvokkaita kansanomaisen ra­kennustavan yksityis­kohtia. Tila on nykyisin Museoviraston / Senaattikiinteistöjen omistuksessa. Lamminaho on suojeltu rakennusuojelulailla.

Lamminaho sijaitsee n. 7 km:n päässä Vaalasta lähellä Nuojuan voimalaitosta. Opastus Oulujoen pohjoispuolelta vt 22:lta ja Kestilän suunnasta mt 879:ltä.