Lintuharrastaminen

Kainuun merkittävin lintuvesikohde on Otanmäen lintuvesiallas, jossa nähtävää riittää keväästä syksyyn. Maakunnan lintuharrastajat ovat pitäneet aluetta jo pitkään maakunnan parhaimpana lintupaikkana.

Lintuvesialtaalla on kolme lintutornia, kota ja valokuvauskoju. Alueella on tavattu noin 200 lintulajia, joista osa on ollut harvinaisia lintulajeja. Oulujärven läheinen sijainti ja suuri pieneläin- ja planktontuotanto vaikuttavat lintulajien runsauteen ja monipuolisuuteen. Allas toimii lintujen pesimäpaikkana ja muuttojen aikaisena kokoontumis- sekä ruokailualueena.

Otanmäen lintuvesiallas

Otanmäen lintuvesiallas sijaitsee Vuolijoen-Otanmäen taajamassa
Kainuun ulkoilukartasta Otanmäen lintuvesialtaan sijainti löytyy hakusanalla “Otanmäen kuvauskoju”